Welkom bij de looncalculator

Deze looncalculator is bedoeld voor zowel het rijdend als het niet-rijdend personeel en kan aan de hand van de loopbaan van een werknemer het loon berekenen. Hiervoor worden alle regels uit de CAO's precies gevolgd.

Momenteel zijn de lonen t/m 2017 verwerkt.

Uw gegevens

Wat is uw naam?
Wat is uw personeelsnummer?
Wat is uw geboortedatum?
Wat voor functie heeft u?
Rijdend personeel
Niet-rijdend personeel
Wat is uw dienstverband?
Nog niet beschikbaar, kies eerst uw functie.
Hoeveel werkt u?
Nog niet beschikbaar, kies eerst uw functie.
In welke termijn wordt uw loon uitbetaald?
Nog niet beschikbaar, kies eerst uw functie.
Datum indiensttreding
Was u in de branche werkzaam vóór 2010?
Nog niet beschikbaar, kies eerst uw functie.
Wisseling werkgever bij OPOV
Nog niet beschikbaar.
Hoeveel ervaringsjaren heeft u?
Nog niet beschikbaar, kies eerst uw functie.
Bent u uitsluitend werkzaam als chauffeur straattaxi?
Nog niet beschikbaar, kies eerst uw functie.
Bent u uitsluitend werkzaam als chauffeur straattaxi en/of chauffeur contractvervoer beperkt?
Nog niet beschikbaar, kies eerst uw functie.
Welke diploma's heeft u en wanneer heeft u deze behaald?
Nog niet beschikbaar, kies eerst uw functie.
Zijn er tredeonthoudingen van toepassing?
Nog niet beschikbaar, kies eerst uw functie.
Zo ja, per wanneer?
Nog niet beschikbaar, kies eerst uw functie.
Terug naar de site